لیست محصولات تولید کننده جبال

در هر صفحه
0 دیدگاه
7,400,000 ریال
  از پیچ برای اتصال تمامی قطعات استفاده شده در صورت پوسیدگی و خرابی قابل تعویض می‌باشد.پوشال‌های به کار رفته از بهترین جنس بوده  میزان سر و صدای کولر استاندارد بوده در حد آسودگی مصرف کننده می‌باشد.استفاده از کولر آبی در اکثر شهرهای ایران به دلیل دارا بودن هوای گرم و خشک، امکان پذیر است.
0 دیدگاه
9,080,000 ریال
گرید انرژی Fنوع ورق بدنه گالوانیزهدور موتور (در دقیقه) تند 1425 و كند 950پوشال‌های به کار رفته از بهترین جنس بوده و با بهترین سیستم دوخت تهیه می‌گردد.میزان سر و صدای کولر استاندارد بوده در حد آسودگی مصرف کننده می‌باشد.
0 دیدگاه
14,720,000 ریال
ضخامت ورق بدنه 1میلی‌متردور موتور (در دقیقه) تند 1425 و كند 950ظرفیت هوادهی4000 متر مکعب بر ساعتپوشال‌های به کار رفته از بهترین جنس بوده و با بهترین سیستم دوخت تهیه می‌گردد.میزان سر و صدای کولر استاندارد بوده در حد آسودگی مصرف کننده می‌باشد.
0 دیدگاه
19,800,000 ریال
ضخامت ورق بدنه 1 میلی‌متردارای نشان استانداردنوع ورق بدنه گاوانیزهمیزان سر و صدای کولر استاندارد بوده در حد آسودگی مصرف کننده می‌باشدپوشال‌های به کار رفته از بهترین جنس بوده و با بهترین سیستم دوخت تهیه می‌گردد.
0 دیدگاه
24,200,000 ریال
 نوع موتور موتوژننوع ورق بدنه گالوانیزهضخامت ورق بدنه 1 میلی‌مترمیزان سر و صدای کولر استاندارد بوده در حد آسودگی مصرف کننده می‌باشد.پوشال‌های به کار رفته از بهترین جنس بوده و با بهترین سیستم دوخت تهیه می‌گردد.
0 دیدگاه
16,200,000 ریال
 نوع ورق بدنه گالوانیزضخامت ورق بدنه 1 میلی‌مترگرید انرژی Fمیزان سر و صدای کولر استاندارد بوده در حد آسودگی مصرف کننده می‌باشد.پوشال‌های به کار رفته از بهترین جنس بوده و با بهترین سیستم دوخت تهیه می‌گردد.
0 دیدگاه
20,930,000 ریال
نوع موتور موتوژننوع ورق بدنه گالوانیزهضخامت ورق 1میلی‌مترمیزان سر و صدای کولر استاندارد بوده در حد آسودگی مصرف کننده می‌باشد.پوشال‌های به کار رفته از بهترین جنس بوده و با بهترین سیستم دوخت تهیه می‌گردد.
0 دیدگاه
13,220,000 ریال
مجهز به رگلاتور جهت ثابت کردن نوسانات گاز ورودیمجهز به جرقه زن (Piezo Electric)دارای سیستم کنترل اکسیژن محیط (ODS)مشعل این بخاری دارای احتراق کامل است و میزان گازهای مضر حاصل از احتراق (منواکسید کربن) نزدیک به صفر است.این بخاری با توجه به طراحی و تنوع رنگ برای دکوراسیون های مختلف مناسب می باشد .
0 دیدگاه
12,070,000 ریال
شومینه گازی جبال 30000 مدل820مجهز به رگلاتور جهت ثابت کردن نوسانات گاز ورودیمجهز به جرقه زن (Piezo Electric)دارای سیستم کنترل اکسیژن محیط (ODS)مشعل این بخاری دارای احتراق کامل است و میزان گازهای مضر حاصل از احتراق (منواکسید کربن) نزدیک به صفر است.
0 دیدگاه
10,800,000 ریال
مجهز به رگلاتور جهت ثابت کردن نوسانات گاز ورودیمجهز به جرقه زن (Piezo Electric)دارای سیستم کنترل اکسیژن محیط (ODS)مشعل این بخاری دارای احتراق کامل است و میزان گازهای مضر حاصل از احتراق (منواکسید کربن) نزدیک به صفر است.این بخاری با توجه به طراحی و تنوع رنگ برای دکوراسیون های مختلف مناسب می باشد .
0 دیدگاه
2,550,000 ریال
مجهز به رگلاتور جهت ثابت کردن نوسانات گاز ورودیمجهز به جرقه زن (Piezo Electric)دارای سیستم کنترل اکسیژن محیط (ODS)مشعل این بخاری دارای احتراق کامل است و میزان گازهای مضر حاصل از احتراق (منواکسید کربن) نزدیک به صفر است.این بخاری با توجه به طراحی و تنوع رنگ برای دکوراسیون های مختلف مناسب می باشد .
0 دیدگاه
5,720,000 ریال
مجهز به رگلاتور جهت ثابت کردن نوسانات گاز ورودیمجهز به جرقه زن (Piezo Electric)دارای سیستم کنترل اکسیژن محیط (ODS)مشعل این بخاری دارای احتراق کامل است و میزان گازهای مضر حاصل از احتراق (منواکسید کربن) نزدیک به صفر است.این بخاری با توجه به طراحی و تنوع رنگ برای دکوراسیون های مختلف مناسب می باشد .
نمایش 1 - 12 از 16 مورد