کولر آبی 

32 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
0 دیدگاه
موتور الکتروژنتوان سرمایشی 2800 واترده انرژی Fظرفیت هوا دهی 1200 مترمکعب بر ساعتقدرت (تند 1425 وات ).(کند 950 وات)
0 دیدگاه
موتور الکتروژنتوان سرمایشی 3200 واترده انرژی Fظرفیت هوا دهی 1600متر مکعب بر ساعتقدرت ( تند 1425 وات).( کند 950 وات)
0 دیدگاه
دارای نشان استاندارد ايراندارای موتور الكتروژنورقهای بكار رفته گالوانيزه می باشددور موتور تند 1425 و كند 950 دور در دقيقهبرق مصرفی 220 ولت ~ 50 هرتز
0 دیدگاه
نوع موتور الکتروژندور موتور (در دقیقه) تند 1425 و كند 950نوع ورق بدنه گالوانیزهضخامت ورق بدنه 1 میلی‌مترظرفیت هوادهی 4000 مترمكعب بر ساعت
0 دیدگاه
گرید انرژی Fدارای نشان استانداردنوع موتور الکتروژننوع ورق بدنه گالوانیزهدور موتور (در دقیقه) تند 1425 و كند 950
0 دیدگاه
7,150,000 ریال
گرید انرژی Fدارای نشان استانداردنوع موتور الکتروژننوع ورق بدنه گالوانیزهدور موتور (در دقیقه) تند 1425 و كند 950
1 دیدگاه
گرید انرژی Fدارای موتور موتوژن تبریزدارای نشان استاندارد ایرانضخامت ورقهای کف و سقف یک میلیمتر می باشد.بدنه اطراف یکپارچه نبوده و با پیچ محکم شده که موجب استحکام و قابلیت تعویض می گردد
0 دیدگاه
2,580,000 ریال
نوع ورق بدن گالوانیزهنوع موتور موتوژنگرید انرژی Fمیزان سر و صدای کولر استاندارد بوده در حد آسودگی مصرف کننده می‌باشد.پوشال‌ های به کار رفته از بهترین جنس بوده و با بهترین سیستم دوخت تهیه می‌گردد.
0 دیدگاه
3,980,000 ریال
گرید انرژی Fنوع موتور موتوژنپوشال‌های به کار رفته از بهترین جنس بوده و با بهترین سیستم دوخت تهیه می‌گردد.میزان سر و صدای کولر استاندارد بوده در حد آسودگی مصرف کننده می‌باشد.از پیچ برای اتصال تمامی قطعات استفاده شده و لذا در صورت پوسیدگی و خرابی قابل تعویض می‌باشد.
0 دیدگاه
3,980,000 ریال
دور موتور (در دقیقه) تند 1425 و كند 950نوع موتور موتوژنپوشال‌های به کار رفته از بهترین جنس بوده و با بهترین سیستم دوخت تهیه می‌گردد.میزان سر و صدای کولر استاندارد بوده در حد آسودگی مصرف کننده می‌باشد.از پیچ برای اتصال تمامی قطعات استفاده شدهو لذا در صورت پوسیدگی و خرابی قابل تعویض می‌باشد.
0 دیدگاه
4,840,000 ریال
دور موتور (در دقیقه) تند 1425 و كند 950نوع موتور موتوژنظرفیت هوادهی 4000 مترمكعب بر ساعتپوشال‌های به کار رفته از بهترین جنس بوده. میزان سر و صدای کولر استاندارد بوده و در حد آسودگی مصرف کننده می‌باشد.
0 دیدگاه
8,220,000 ریال
نوع ورق بدنه گالوانیزهظرفیت هوادهی 6600 مترمكعب بر ساعتپوشال‌های به کار رفته از بهترین جنس بودهدور موتور (در دقیقه) تند 1425 و كند 950میزان سر و صدای کولر استاندارد بوده در حد آسودگی مصرف کننده می‌باشد
نمایش 1 - 12 از 32 مورد