کاکتوس 

2 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه
 نام فارسی: اچینونام علمی: Echino cactusخانواده: کاکتوس cavtaceaeاز هر ۳ دوره آبیاری ، دوره سوم باید همراه با کود باشدنام های رایج: کاکتوس توپ طلایی- کاکتوس تیغ طلایی- صندلی مادر زن
0 دیدگاه
 دلایل پیوند در کاکتوس هاحفظ ویژگی های ظاهری و اصلی پیوندک خصوصا گونه های ابلق رسیدن به بلوغ زود تر برای گل دادن و بذر گرفتن اطمینان خاطر از عدم پوسیدگی پیوندک 
نمایش 1 - 2 از 2 مورد