دارویی 

یک محصل وجود دارد.
0 دیدگاه
 تقویت کننده بدن است.برای معالجه آسم مفید است.سوء هاضمه را برطرف می کند.در معالجه صرع مفید است.اثر ضد کرم دارد.خون را تصفیه می کند.
نمایش 1 - 1 از 1 مورد